นายคำนวณ รังสร้อย

5304101309

Kamnuan, Thailand Kamnuan, Thailand Kamnuan, Thailand Kamnuan, Thailand Kamnuan, Thailand Kamnuan, Thailand Kamnuan, Thailand Kamnuan, Thailand Kamnuan, Thailand
CloseParis, France
CloseParis, France
CloseParis, France
CloseParis, France
CloseParis, France
CloseParis, France
CloseParis, France
CloseParis, France
CloseParis, France

ประวัติส่วนตัว

ขื่อ นายคำนวณ รังสร้อย อายุ 22 ปี

หน้ำหนัก 63 กิโลกลัม ส่วนสูง 178 เซนติเมตร

ภูมิลำเนา 181 หมู่ 6 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

หมายเลขโทรศัพท์ 082 - 2074296

ประวัติด้านการเรียน

1.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2.กำลังศึกษาชั่นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

กิจกรรม

1. ประธานชมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2555

2. เข้าร่วมกิจกรรมคอมแคมป์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. เข้าร่วมโครงการ ไอทีวัลเลล์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Add Up Down