ชื่อ  :  นางสาวนุชรี
 นามสกุล  :  จันพรมมิน
 ชื่อเล่น  :  ฝน
 รหัสนักศึกษา  :  5304101348
 เรียนอยู่ที่  :  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แม่โจ้
 E-mail  :  nuncharee_fon@hotmail.com
 สีที่ชอบ  :  เหลิอง , ขาว
 อาหารที่ชอบ  :  แกงเขียวหวาน