>
ชื่อ: สุทธินันท์ สารบูรณ์
>
ชื่อเล่น: หยี
รหัส: 5304101395
สาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชั้นปี: 3
ที่อยู่: หอพักมหาเพรช ตรงข้ามประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ้