ประวัติส่วนตัว

Paris, France

ชื่อ

จิตราภรณ์

นามสกุล

เวชมะโน

ที่อยู่

น่าน

เบอร์โทร

083-5720795

คติประจำใจ

ท้อได้แต่อย่าถอย

สถานะ

โสด

สิ่งที่ชอบ

ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป

ศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลการเรียน

_____

CSMJU 5404101316 TOIEY