//สำคัญ // สำคัญ

Resume

Paris, France

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายชาคริต บางแค

วันเกิด : 6 มีนาคม 2536

ชื่อเล่น : เปรียว

สถานศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

ปริญญาตรี :กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

ความไฝ่ฝัน

ความไฝ่ฝัน : Tester