ประวัติส่วนตัว

337

รหัส

    5404101337

ชื่อ นามสกุล

    นาย ธนสาร สิทธิพานิช

ประวัติส่วนตัว

    วันเกิด : 1 มิถุนายน 2536

    ชื่อเล่น : ต่อ

    ที่อยู่ : 399/205 หมู่3 หมู่บ้านศิริพร9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สถานศึกษา

    มัธยมศึกษา : โรงเรียนวชิรวิทย์

    ปริญาตรี : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Copyright 2013 CSMJU MIS 2/56 By TA