RESUME NOPPONPhoto Album
Paris, France

ประวัติส่วนตัว


 • ชื่อ : นายนพพล พญาชัย
 • ชื่อเล่น : แทน
 • รหัสนักศึกษา : 5404101345
 • สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เกิดวันที่ : 14 กันยายน 2535
 • คติ : ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

ติดต่อ


  line : 087- 5696945

  line : lazytanz

  line : Tanz Noppon Payachai

  line : tanznoppon


Copyright 2013 By CSMJU 5404101345