RESUME

Paris, France

ประวัติส่วนตัว


 • ชื่อ : นายภาณุสิทธิ์ เขื่อนคำ
 • ชื่อเล่น : มอส
 • รหัสนักศึกษา : 5404101367
 • สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ


  line : 091 - 078 72 12
  line : bamossza
  line : Ba Mossza A-SmileClub
  line : bamossza

Copyright 2013 By CSMJU 5404101367