RESUME

profilepic

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ : ลูกคิด วินิจฉัยกุล

ที่อยู่ : 140 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์มือถือ : 084-0458381

อีเมล์ : lookkid67@hotmail.com

ทักษะ และความสามารถ

เขียนโปรแกรมภาษา C,C#,jsp

การศึกษา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เป้าหมายในอาชีพ

Click!!

ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างๆและหารายได้มาใช้เอง