WELCOME TO PROFILE

Wilaiwan Nanchai

Back
1

ประวัติการศึกษา

    

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น ^_^

ประถมศึกษา : โรงเรียนวัดเปาสามขา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ปริญญาตรี : กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

: ปี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

Copyright 2013 CSMJU MIS 2/56 By TA