ข้อมูลส่วนตัว

Image 01

 

ชื่อ : นางสาวรุ่งทิพย์

นามสกุล : เบี้ยจั่น

ชื่อเล่น : อ้อม

วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 ก.พ. 2534

ที่อยู่ปัจจุบัน : 108 หมู่ 8 ต.แม่มอก

อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

ศาสนา : พุทธ

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

สีที่ชอบ : สีชมพู สีน้ำตาล